Visuotinis susirinkimas 2018

2018 m. 01 mėn 27 d. vyks RSŠA visuotinis narių susirinkimas (po BR  etapo). Planuojama padžia apie 15val.
Dienotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimai.
2. Finansinė veiklos ataskaita už 2017 m. (skaito revizorius)
3. Asociacijos revizoriaus rinkimai
4. Asociacijos veiklos apibendrinimas (skaito Pirmininkas)
5. Asociacijos veiklos strategija 2018 m.
6. ....
iki 2018.01.20 d. siūlykite jums aktualius klausimus, įtrauksime į dienotvarkę.

VISŲ NARIŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS