Narystė

Naujo nario priėmimo, nario išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos: 
 
1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir/arba Europos sąjungos ar kitų valstybių fiziniai ir/arba juridiniai asmenys; 
2. Norintis tapti asociacijos nariu, asmuo pateikia prašymą Asociacijos valdybai, užpildo anketą; 
3. Už jaunesnius kaip 16 metų asmenis prašymus tapti Asociacijos nariais pateikia jų tėvai arba globėjai; 
4. Valdyba, gavusi pateiktus dokumentus, artimiausiame posėdyje prašymą apsvarsto ir priima vieną iš sprendimų: 
4.1 patenkinti prašymą; 
4.2 prašymo nepatenkinti; 
5. Asociacijos nariu tampama ir visas šiuose įstatuose numatytas nario teises įgyjama, kai sumokama visuotinio susirinkimo nustatyta nario įstojimo įmoka ir gaunamas valdybos pirmininko pasirašytas, nustatytos formos Asociacijos nario pažymėjimas. 
 
Stojamasis mokestis - 6 €
Metinis mokestis - 20 €