HFT.lt

 

 

Kas yra HFT.lt ? (What is HFT.lt ?)

HFT.lt yra Respublikinės Sportinio Šaudymo Asociacijos projektas, skirtas HFT (Hunting Field Target) ir pneumatinio šaudymo sporto šakų populiarinimui vaikų ir jaunimo iki 16 m. tarpe, taip pat žmonių susipažinimui su pneumatiniu šaudymu.

HFT.lt is a project of Republican sport shooting association, designed to promote Hunting Field Target and pneumatic sport shooting for youth, also for people, who have never shooted before.

 

Kas gali dalyvauti HFT.lt projekte ? (Who can participate in HFT.lt project ?)

HFT.lt projekte gali dalyvauti vaikinai ir merginos nuo 7 iki 16 m., lydimi už juos atsakingo asmens, taip pat visi susidomėją.

HFT.lt project welcomes boys and girls from 7-16 years, accompanied by the person, which is responsible for them. Also anyone interested in pneumatic sport shooting. 

 

Neturim ginklo, tačiau norim dalyvauti HFT.lt projekte. (I dont have a rifle, but i want to participate in HFT.lt project)

Visi dalyviai, dalyvaujantys HFT.lt projekte šaudys naudodami Respublikinės Sportinio Šaudymo Asociacijos narių ir asociacijos ginklus, kurie atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir priskiriami "D" kategorijai.

Everyone, who wants to participate in a project, will use air rifles of Republican sport shooting association.

 

Kaip vyks HFT.lt projektas ? (How HFT.lt project will be held ?)

HFT.lt projektas vyks varžybų principu, pagal 2014 m. pasaulio HFT čempionato taisykles, sutrumpinus trasą iki 10 takelių. HFT taisykles rasite internetiniu adresu, http://www.rssa.lt/taisykles

HFT.lt project will be held in form of competitions, according to WHFTA rules. Course will consists from 10 pegs. HFT rules you will find http://www.rssa.lt/taisykles

 

Kaip bus apdovanojami projekto HFT.lt prizininkai ? (How the winners will be awarded ?)

Projekte HFT.lt nugali kiekvienas dalyvaujantis, todėl kiekvienas dalyvis bus apdovanojamas diplomu.

In HFT.lt project everyone is a winner, so everyone, who will shoot, will be awarded with diploma.

 

Kur ir kada bus vykdomas HFT.lt projektas ? (When and where HFT.lt project will be held ?)

HFT.lt projektas bus vykdomas šeštadieniais. Tikslias datas ir varžybų laiką rasite adresu http://www.rssa.lt/forumas/index.php?topic=79.0

HFT.lt project will be held on saturdays. Exact date and time you will find www.rssa.lt/forumas/index.php?topic=79.0

 

Kiek kainuoja dalyvavimas HFT.lt projekte ? (How much does it costs to participate in HFT.lt project ?)

Dalyvavimas HFT.lt projekte jums nieko nekainuos. Ginklais, šaudmenimis, pasirūpins Respublikinė Sportinio Šaudymo Asociacija.

HFT.lt project is completely free. Rifles, pellets will be provided by Republican sport shooting association